Det handler om formålet

Vi vil gerne tale for et styrket fokus på folkeskolens formål. 

Derfor har vi udviklet en række forskellige værktøjer, der skal kunne sætte gang i diskussioner og understøtte og udbygge refleksioner og udviklingsaktiviteter omkring skolens opgave. Hensigten er at værktøjerne skal konkretisere og anskueliggøre, hvordan den enkelte elev, lærer, pædagog eller institution kan arbejde mere systematisk med folkeskolens formålsparagraf.

Baggrunden for arbejdet er, at mange vestlige demokratier i disse år er under pres og undergår store forandringer. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at åndsfrihed (retten til at tænke frit) og demokrati får gode betingelser. Vi ser globale tendenser til hidtil ukendte former for politisk misinformation og manipulation, der kan udfordre vores fælles demokratiske tankegods. Samtidigt skal vi som mennesker lære at gebærde os i nye former for fællesskaber og lære, hvordan vi kan påvirke de systemer, som omgiver os. Derfor er styrkelse af de demokratiske fællesskaber, som kendetegner det danske samfund og dansk skolekultur, en særligt væsentlig dimension, hvis vi vil bevare et levedygtigt demokrati. 

Det er anledningen til, at vi er dykket ned i folkeskolens formål, for hvad skal børnene lære i vores skole nu og i fremtiden, der kan ruste dem til denne virkelighed?

Ambitionen er, at Formålsdimensioner kan medvirke til, at skolens fag udvikles i samspil med formålet med skolen, så balance og synergi genoprettes. Ikke som et koncept, en opskrift eller en metode, men snarere som en rammesættende refleksionsoptik.

Derfor har vi lavet denne side, og vi kalder viften af arbejdet for Formålsdimensioner.

Udviklingsarbejdet er lavet i samarbejde med Gladsaxe Kommune.