Om udviklingen af formålsdimensioner

Formålsdimensioner er et udviklingsarbejde, der er blevet udarbejdet i et samarbejde  mellem Københavns Professionshøjskole og Gladsaxe Kommunes Skoleforvaltning. Selve udviklingsarbejdet er udarbejdet af konsulenter fra Future Classroom Lab og ledere og konsulenter fra skoleområdet i Gladsaxe.

Formålet med udviklingsarbejdet er et fælles ønske om, at skoler og kommuner arbejder mere fokuseret og bevidst med folkeskolens formål, så det står helt tydeligt frem, at der er mere end de faglige mål, der er vigtige i arbejdet med eleverne. 

I arbejdsprocessen har der været inddraget referencegrupper med interessenter fra både Gladsaxe Kommune, herunder lærere, pædagoger, ledere og repræsentanter fra Gladsaxe Lærerforening og personer fra universiteter, skoler i andre kommuner m.fl.. De afholdte referencegrupper har kvalificeret arbejdet, ved at medvirke til en fokusering af indholdet og give idéer til hvordan, man kan arbejde mere systematisk med folkeskolens formål på skoler i hele landet. 

Efter konkretiseringen af elementerne fra formålsparagraffen har konsulenter fra Future Classroom Lab udarbejdet konkrete materialer, der kan hjælpe skoler og kommuner med at bringe arbejdet med folkeskolens formål frem i det pædagogiske arbejde på skolerne.