Kvaliteter

I hvert domæne er der angivet en række kvaliteter, der kan være vejledende i hvad man kan arbejde med i forhold til hhv. individet, individets relation til andre, individet i fællesskabet samt fællesskabets rum til individet. 

I hvert domæne er der udover kvaliteter angivet tre måder, hvorpå man kan arbejde med en given kvalitet. Den første måde ’bevidsthed’ handler om at give eleven bevidsthed om de enkelte kvaliteter og på hvilken måde disse har betydning for den enkelte dimension. Den anden ’handling’ omhandler at gøre eleven i stand til at handle på den bevidsthed, der opnås gennem bevidstgørelse af kvaliteterne. Den tredje måde ’refleksion’ omhandler elevens og fællesskabets evne til at reflektere over de handlinger, der involverer en given kvalitet eller afstedkommes af arbejdet med en given kvalitet.

Formålsdimensioner er ikke tænkt som en opskrift på, hvordan man skal arbejde didaktisk med en given kvalitet. Det skal nærmere virke som et værktøj, der kan understøtte læreren og pædagogen i deres planlægning af undervisningen og aktiviteter. Det vil sige at man på samme måde, som man inddrager videns- og færdighedsmål i planlægningen af undervisning, kan inddrage kvaliteter fra dimensionerne i sin planlægning og herved arbejde aktivt og eksplicit reflekteret med skolens formål.

Kvaliteterne er et bud på en udfoldning af det, der står i folkeskolens formål §1. Det er gjort for at udbygge paragraffens indhold mere detaljeret og for at give et bud på hvad der menes, og hvad det mere konkret betyder for elevens alsidige udvikling.

Der kan helt sikkert findes flere kvaliteter end dem udviklingsarbejdet er kommet frem med. “Formålet på spil” er eksempelvis netop lavet så lærere, pædagoger og ledere diskuterer og reflekterer, og selv finder på kvaliteter og også beskriver hvordan, de kan komme til udtryk i undervisningen.