Domæner

Der er tænkt tre domæner i konkretiseringen af formålet. 

De tre domæner er Individ, Relation og Fællesskab. For at der ikke kommer til at være ensidigt fokus på enten individet, relationen eller fællesskabet ses disse tre domæner som sammenhængende. 

Nogle af kvaliteterne handler om “mig”. Hvordan arbejdes der i skolen med mine muligheder for at give min stemme til kende eller med min nysgerrighed? Andre kvaliteter handler om “os to”. Hvordan udbygger jeg mine evner til at tage hensyn til lige præcis “dig” i det gruppearbejde, vi sidder med? Andre kvaliteter igen italesætter det, vi skal arbejde med i fællesskabet, – det store fællesskab som klassen eller skolen og ikke bare “dig og mig”. Hvordan kan der eksempelvis arbejde med at eleverne bliver opmærksomme på, hvilke roller de indtager i fællesskabet?