Refleksionskort

I arbejdet med Formålsdimensioner er vi kommet med et bud på en lang række af kvaliteter, som dimensionerne Bæredygtige demokratiske fællesskaber, Åndsfrihed, Lyst til at lære, Aktiv deltagelse og Tillid til egne muligheder dækker over.

Ud fra de kvaliteter er der lavet refleksionskort, som kan bruges af det pædagogiske personale.